Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Veiligheid scholen voortgezet onderwijs in orde

UTRECHT: Leerlingen in het voortgezet onderwijs voelen zich veilig op school en hun ouders bevestigen dat. Dat blijkt uit de eerste landelijke tevredenheidsenquête in het voortgezet onderwijs van het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Zowel de leerlingen als de ouders geven hun school gemiddeld een 8 voor veiligheid. Voorzitter van de VO-raad, Sjoerd Slagter: “De enquête onderstreept de overbodigheid van de door de politiek opgelegde verplichte incidentenregistratie. Scholen zien het wetsvoorstel terecht als overbodige bureaucratie die verstorend werkt op een goedlopende praktijk.”

In totaal nam bijna de helft van alle scholen (1300) de leerlingen- en ouderenquête af. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle scholen de vragenlijsten jaarlijks gaan afnemen. Sjoerd Slagter: “Scholen maken steeds meer werk van een goed veiligheidsbeleid en willen daarom ook weten hoe ouders en leerlingen de sfeer en veiligheid beleven. Het is goed om opnieuw bevestigd te zien dat de veiligheid op de meeste scholen prima in orde is.”
De uitkomsten zijn opvallend in het licht van de huidige politieke wens om incidenten verplicht te laten registreren ter verbetering van de veiligheid op scholen. Met deze wettelijke verplichting wil het kabinet inzicht verkrijgen in de veiligheid op scholen en de landelijke ontwikkelingen. Een ruime meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs (92%) hanteert momenteel zelf al een vorm van incidentenregistratie en ziet ook zonder verplichting de waarde hiervan. VO-raad voorzitter Sjoerd Slagter: “Het risico bestaat dat bij verplichting scholen vooral gaan registreren om aan de wet te voldoen en minder ter verbetering van het eigen schoolbeleid. Scholen zien het wetsvoorstel daarom terecht als overbodige bureaucratie die verstorend werkt op een goedlopende praktijk.” Volgens Slagter werpt het juist vruchten af als scholen zelf hun veiligheidsbeleid in kunnen vullen, passend bij de school en op basis van behoeften van leerlingen, docenten en ouders.

Onderzoeksresultaten 
Uit de tevredenheidsenquête, blijkt dat ouders en leerlingen hun school een dikke voldoende geven (7,3 versus 6,9). Leerlingen en ouders van leerlingen op het vwo zijn over het algemeen het meest tevreden, direct gevolgd door leerlingen en hun ouders op scholen voor praktijkonderwijs. Over het gevoel van veiligheid (8) en de sfeer op school (ouders 7,7 en leerlingen 7,3) is het aantal respondenten zeer tevreden.

Leerlingen geven ook aan tevreden te zijn over hun mentor (7,4). Ze weten bij wie ze op school terecht kunnen bij problemen (7.1) en worden geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (7,1). Dit wordt door ouders beaamd. Daarnaast zijn ouders blij met de duidelijke regels op school (7,6) en de respectvolle behandeling van hun kind door docenten (7,4). Ouders geven aan dat ze andere ouders dezelfde school zouden aanraden (7,4) en dat de school goed bekend staat (7,4).

Vensters voor Verantwoording 
De tevredenheidsenquête werd afgenomen in het kader van het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Dit is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. De vragenlijst werd afgenomen in de periode februari tot en met juni 2011 onder ouders en leerlingen uit het derde leerjaar. De resultaten van de tevredenheidsenquête zijn per school te zien op www.schoolvo.nl, afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Op de website staat ook een overzicht van de onderwijsprestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.