Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Uitbreiding onderwijsaanbod Actief College

OUD-BEIJERLAND: De spanning op het Actief College in Oud-Beijerland loopt flink op. De school wil het onderwijsaanbod met ingang van het nieuwe schooljaar uitbreiden. Schoolbesturen in de regio hebben hiertegen geen bezwaar aangetekend. Als de gemeenteraad van Oud-beijerland op 6 december een positief standpunt inneemt, zal het Ministerie van OCW begin 2012 een definitief besluit nemen. jumpexam exams

‘De Hoeksche Waard heeft een breed aanbod aan voortgezet onderwijs’, stelt bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs HW (OVO), waar het Actief College onder valt. ‘Op het terrein van het beroepsgericht voortgezet onderwijs is het aanbod in de Hoeksche Waard echter nog niet compleet. Een VMBO opleiding in de sector Economie (handel en administratie) ontbreekt. Dat is doodzonde, want er zijn veel kinderen die zich in die richting verder willen  ontwikkelen. Daarom willen wij op het Actief College deze studierichting met ingang van het nieuwe schooljaar graag aanbieden’. Op dinsdag 6 december wordt de aanvraag door Stichting OVO in de gemeenteraad besproken.

Praktijkonderwijs

Eveneens op 6 december zal de politiek een besluit nemen over de licentieaanvraag voor praktijkonderwijs door de Onderwijsgroep Galileï  in Spijkenisse.

Enkele jaren geleden startte de toenmalige RSG samen met het Praktijkcollege uit Spijkenisse, dat onder Gallilei valt, met het geven van praktijkonderwijs in het gebouw aan de Koninginneweg. Dit is een vorm van onderwijs voor kwetsbare kinderen. Simon van der Mark, ouder van een leerling van de afdeling Praktijkonderwijs en ondernemer in de Hoeksche Waard, is nog altijd dankbaar dat deze keuze toen werd gemaakt. ‘Kwetsbare kinderen moet je niet naar Rotterdam sturen. Die moet je op het eiland houden. Het praktijkonderwijs is ook erg belangrijk voor het bedrijfsleven.  Ik zoek geregeld chauffeurs, het liefst uit de Hoeksche Waard, maar ik kan ze bijna niet vinden. Beroepsopleidingen moeten aantrekkelijker worden’. http://www.jumpexam.com
C2090-552

Dat het praktijkonderwijs nu nog als project wordt aangeboden deert Van der Mark niet. ‘De kinderen merken er niets van, maar het is natuurlijk allemaal veel duidelijker wanneer het praktijkonderwijs in de Hoeksche Waard ook een formele status krijgt ’.

Bestuursvoorzitter Luc van Heeren heeft hoop op een goede afloop: ‘De gemeenteraad heeft in het verleden zelf steeds geijverd voor de komst van praktijkonderwijs naar de Hoeksche Waard.  Oud-Beijerland wil een ondernemende gemeente zijn. Hoe kun je dat beter bereiken dan nu te kiezen voor een rijk onderwijsaanbod?’ Van der Mark moet er niet aan denken dat de uitkomst van de discussie in Raad negatief is. Moeten de leerlingen van het praktijkonderwijs dan alsnog naar Rotterdam? Het woord is aan de politiek.

Bron: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.