Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Topdrukte in de zomervakantie

Terwijl de meeste leerlingen, ouders en medewerkers van hun vakantie genieten, wordt door anderen hard gewerkt om onze gebouwen verder te verbeteren.

Actief College

Op vrijdag 12 juli 2019 werd op feestelijke wijze het bouwbord onthuld op de locatie langs de Kwakscheweg in Oud-Beijerland, waar het nieuwe Actief College gaat verrijzen. Tussen 29 juli en 9 augustus a.s. gaan de heipalen de grond in, zodat de naastgelegen basisschool De Klinker van onze stichting daar geen last van heeft. Het nieuwe Actief College, dat ruim € 12.000.000 gaat kosten, wordt een hypermodern, ‘Bijna Energie-Neutraal Gebouw’ (BENG).

Het gebouw zal  vrijwel alle benodigde energie zelf opwekken. In de zomermaanden kan het gebouw tevens worden ‘gekoeld’. Stichting De Hoeksche School investeert zelf twee miljoen in de nieuwbouw van de school, waarin fraaie vaklokalen, leslokalen en een gymzaal komen. Verwacht wordt dat het nieuwe Actief College in december 2020 zal worden opgeleverd. Begin 2021 kunnen onze leerlingen en medewerkers het in gebruik nemen.

Hoeksch Lyceum

In juli 2019 werd gestart met met een ingrijpende renovatie van de lokalen en werkruimten in het Hoeksch Lyceum. Het gaat niet alleen om verfraaiing van het gebouw, het voornaamste doel is het het binnenklimaat te verbeteren door betere ventilatie, luchtbehandeling en zelfs ook koeling aan te brengen.

Om dit te realiseren zijn forse bouwkundige en constructieve aanpassingen noodzakelijk. Naar verwachting zullen de werkzaamheden het hele schooljaar 2019/2020 in beslag nemen. De kosten van deze operatie bedragen voor de stichting ongeveer € 2.500.000,-

Om de overlast voor de school te beperken, zullen zo veel mogelijk werkzaamheden in de schoolvakanties worden uitgevoerd. Minder ingrijpende werkzaamheden zullen in overleg met bestuur en directie ook onder schooltijd kunnen plaatsvinden. Daartoe zullen bepaalde lessen dan tijdelijk naar een ander lokaal worden

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.