Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling

Onlangs is de werkkostenregeling voor het personeel van De Hoeksche School opnieuw vastgesteld. Deze regeling, ook wel cafetariamodel genoemd, gaat over secundaire arbeidsvoorwaarden die een belastingvoordeel voor de medewerker kunnen opleveren. De werkkostenregeling is met ingang van 1 januari 2020 aangepast met iets hogere bedragen. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Wil je in 2020 een beroep kunnen doen op de regeling dan is het van belang dat je vóór 31 december 2019 het ondertekende ‘verwerkingsformulier cafetaria 2020’ (Excel-formulier) per post of mail bij het bestuurskantoor inlevert, t.a.v. Annette van der Linden of Iwan de Looff.
Door het formulier in te leveren geef je aan dat je voornemens bent in 2020 gebruik te willen maken van de regeling. Vervolgens heb je nagenoeg heel het jaar 2020 de tijd om al dan niet een aanschaf te doen en pas dan daadwerkelijk gebruik te maken regeling.

Als er meer voornemens zijn ingediend dan het budget toelaat is de volgorde van het daadwerkelijk indienen van de nota’s leidend. Een aanschaf en bijbehorende nota indienen in januari 2020 geeft een hogere kans op verrekening dan een aanschaf in oktober 2020. Indien overschrijding van het budget dreigt, zal dit gecommuniceerd worden.

Voor vragen over deze regeling kan je bij voornoemde medewerkers van het bestuurskantoor terecht.

Klik hier voor het deelnameformulier.

Op korte termijn zal het aanvraagformulier ook beschikbaar worden gesteld in Youforce, zodat je net als bij de vakbondscontributie en uitruilregeling de aanvraag digitaal kunt doen.