Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Functiemix

Functiemix
Op 1 juli 2008 sloten het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de vakbonden en de VO-Raad het convenant ‘Actieplan Leerkracht’, ook wel bekend als ‘functiemix’. Hierin is vastgelegd dat het Ministerie gelden beschikbaar stelt voor de invoering van meer hogere leraarfuncties. Het doel hiervan is: Het aantrekkelijker maken van het leraarsberoep en het verhogen van de kwaliteit van de leerkrachten en het onderwijs.
Het bestuur van Stichting De Hoeksche School is in 2011 een maatwerkafspraak met de vakbonden overeen gekomen. Zie ook de notitie functiemix:

Beleid functiemix