Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Personeel

Arbeidsvoorwaarden: Voor het personeel van Stichting De Hoeksche School geldt de CAO VO.

Functiebouwwerk
In juli 2015 is het functiebouwwerk vastgesteld.  Download hier: functiebouwwerk en voorbeeldfuncties OVO (voor een leesbare versie is het noodzakelijk het bestand te roteren en/of uit te printen).

Integraal Personeelsbeleid
Op 19 november 2016 heeft het bestuur het Integraal Personeelsbeleid vastgesteld.
integraal personeelsbeleid deel 1
formulieren integraal personeelsbeleid deel 2

Mobiliteit
Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het Regionaal Overleg Openbare  Scholen Zuid-Holland Zuid (ROOZZ). De bij ROOZZ aangesloten schoolbesturen voeren gezamenlijk een mobiliteitsbeleid. De schoolbesturen van het samenwerkingsverband ROOZZ houden de volgende scholen in stand:
Dalton Lyceum Barendrecht, Gemini College Lekkerkerk, Gemini College Ridderkerk, Walburg College LOC@ Zwijndrecht, Walburg College Zwijndrecht (samengevoegd in de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden – OZHW), Gymnasium Camphusianum Gorinchem, Johan de Witt-gymnasium Dordrecht, Merewade College Gorinchem, RGO Middelharnis, Hoeksch Lyceum Oud-Beijerland en Actief College Oud-Beijerland, Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht en Willem de Zwijger College Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht.

Alle personeelsadvertenties van voornoemde scholen worden gepubliceerd via de website van ROOZZ.
Meer informatie treft u aan op:  www.roozz.nl

Personeelszaken
De personeelsadministratie wordt verzorgd door een extern bureau: Dyade administratiekantoor. Enkele aanvullende werkzaamheden worden verricht door medewerkers van Stichting De Hoeksche School. De taakverdeling is als volgt:

Taken Dyade:

 • Akten van aanstelling en tijdelijke uitbreidingen
 • Salarisstrook
 • Pro forma salarisberekeningen
 • BAPO verlof aanvragen en berekeningen
 • Ouderschaps- en zwangerschapsverlof aanvragen
 • Diensttijdbepaling
 • Levensloop- en vitaliteitsregeling
 • Vakbondscontributie teruggave, deelname fietsenplan
 • Reiskostenregeling en uitruilregeling
 • EHBO/BHV toelagen
 • Uitvoering van CAO-VO regelingen
 • Onderwijs bevoegdheidsvragen
 • Wet Verbetering Poortwachter vragen

Contactpersoon Dyade: Annet Siereveld:  telefoon 0164-237557 e-mail: annet.siereveld@dyade.nl

Taken afdeling personeelszaken Stichting De Hoeksche School:

 • Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. medisch overleg
 • Aanspreekpunt voor leidinggevenden aangaande het aanstellen en/of uitbreiden van zittend personeel/formatie
 • Aanspreekpunt voor leidinggevenden aangaande werving & selectie van nieuw personeel
 • Mede verantwoordelijk voor BHV nascholing en nascholingsovereenkomsten
 • Aanspreekpunt voor externe partijen inzake personele aangelegenheden zoals: UWV, Belastingdienst, ABP, Loyalis, Centraal Beheer, Ministerie van OC&W, ROOZZ, uitzendbureaus, enz.
 • Verantwoordelijk voor het beheer van personeelsdossiers
 • Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. uitvoering sociaal plan
 • Indien Dyade geen eenduidig antwoord kan geven op uw vragen kunt u bij hem terecht

Contactpersonen De Hoeksche School: Iwan de Looff (i.delooff@dehoekscheschool.nl, tel. 078-6295996) en Annette van der Linden (a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl), tel. 078-6295991).