Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Maatwerk voor afronden examen »

Nadat bekend gemaakt werd dat alle scholen in Nederland tot tenminste 6 april a.s. worden gesloten, bestond er grote onduidelijkheid over de afname van de schoolexamens en eindexamens. Vandaag communiceerde de Rijksoverheid het volgende: 

Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door kunnen gaan. Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken.

Minister Slob: “De gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel staat voorop. Experts van het RIVM zijn daarom nauw betrokken geweest bij deze uitwerking van de maatregelen. We willen iedere leerling de kans geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Iedereen beseft dat dat in de huidige situatie een grote opgave is.”

Voorkomen verspreiding virus

Scholen moeten zich houden aan een aantal voorschriften waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen. Zo moeten alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn bij het examen volledig klachtenvrij zijn.

Zieke leerlingen

Door scholen open te stellen voor examenleerlingen kunnen zij deelnemen aan de school- en praktijkexamens. Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Aanpassen aantal toetsen

Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, eindtermen, blijven dan gelden, maar een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om die eisen in minder toetsen te halen dan eerder werd gedacht. De medezeggenschapsraad moet hier mee instemmen en de school moet dit doorgeven aan de Inspectie.

Flexibelere planning voor scholen

Bovendien krijgen scholen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn, nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Centrale examens

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.

Sluiting scholen »

Vandaag heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot 6 april 2020. Dit betekent concreet dat ook alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard tot die datum gesloten zullen zijn. Als onderwijs- en kinderopvangorganisaties verzorgen wij nog slechts opvang voor kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in ‘cruciale beroepsgroepen’.

In dit bericht leggen wij uit hoe wij hier als onderwijs- en kinderopvangorganisaties gezamenlijk in de komende dagen vorm aan zullen geven.

Kinderen met ouders, die werkzaam zijn in cruciale beroepen*

  • Kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale/vitale beroepsgroepen (zie link onderaan deze brief) kunnen de komende drie dagen door de eigen school en kinderopvangorganisatie opgevangen worden;
  • Behoort u tot deze doelgroep en is uw kind vier jaar of ouder, stuurt u dan zo spoedig mogelijk een e-mail naar de directeur van uw school wanneer u hier in de komende periode gebruik van wilt maken;
  • Maakt u deel uit van deze doelgroep en is uw kind nog niet in de basisschoolleeftijd, stuurt u dan zo snel als mogelijk een e-mail naar uw kinderopvangorganisatie wanneer u hier in de komende periode gebruik van wilt maken;
  • Wij inventariseren op welke wijze we na deze drie dagen de opvang van kinderen uit deze doelgroep verder zullen vormgeven.

Onderwijs

Als schoolbesturen in de Hoeksche Waard zijn we van mening dat een langere periode zonder onderwijs de ontwikkeling van onze leerlingen niet ten goede komt. Alle scholen in de Hoeksche Waard zorgen daarom voor opdrachten, waarmee kinderen en jongeren thuis aan de slag kunnen. Collega’s ondersteunen tijdens de sluitingsperiode het leerproces van de leerlingen. Op deze wijze gaat het leren en lesgeven in aangepaste vorm door.

We adviseren aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen om in de periode dat de scholen gesloten zijn een dagstructuur aan te brengen voor de kinderen en jongeren waarin ook ruimte is voor schoolopdrachten.

Primair onderwijs

De school van uw kind(eren) zal u in de komende dagen informeren op welke wijze bovenstaande gebeurt: met gebruikmaking van een digitale omgeving, online materialen, een weektaak, huiswerk of andere varianten. Ook zal uw school aangeven op welke wijze de leerkracht in contact blijft met uw kind(eren) en hen ondersteunt in het leerproces.

Voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs zullen zo spoedig mogelijk informeren over de manier waarop het onderwijs op afstand zal worden verzorgd. In de komende week zal de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nadere informatie geven over de wijze waarop het schoolexamen en centraal examen voortgang kunnen vinden. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren. De scholen voor voortgezet onderwijs bieden geen dagopvang aan de leerlingen, zoals in het primair onderwijs.

Opvang van 0 – 4 jarigen

De kinderopvangorganisaties bieden zoals hierboven aangegeven in de periode tot 6 april alleen opvang aan 0-4 jarigen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepen. Dit is ook van toepassing voor ouders/verzorgers die op dit moment geen opvang afnemen, maar dit wel nodig gaan hebben.

Vragen

Voor algemene informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Er is ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Mocht u specifieke  vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de school respectievelijk de kinderopvangorganisatie van uw kind(eren).

In de NCTV-lijst vindt u een opsomming van deze cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.