Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Positief resultaat Stichting OVO-HW »

OUD-BEIJERLAND: Stichting OVO-HW is er  in het eerste jaar van haar bestaan in geslaagd een positief financieel resultaat te boeken van een kleine € 80.000,- Dit in 70-445 tegenstelling tot veel andere instellingen voor voortgezet onderwijs die het boekjaar 2011 juist met een fors verlies afsloten .

In de jaren 2008, 2009 en 2010, toen de scholen nog onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Oud-Beijerland vielen, werden steeds aanzienlijke overschrijdingen gerealiseerd. Een sociaal plan voorzag in een drastische beperking van, met name, het aantal formatieplaatsen voor onderwijs ondersteunend personeel.
NISSAN oxygen sensor

De scholen van OVO HW mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Voor het schooljaar 2012/2013 werden al bijna 110 nieuwe brugklassers voor het Actief 70-446 College ingeschreven tegen 220 voor het Hoeksch Lyceum. Een toename van in totaal 100 leerlingen ten opzichte van 2011.

Jan Terlouw juryvoorzitter tijdens debatdag Hoeksch Lyceum »

OUD-BEIJRLAND: De bekende oud-d’66 politicus monique Jan Terlouw zal dinsdagmiddag 8 mei juryvoorzitter zijn bij de debatdag van 3 vwo. Voorafgaand aan de afsluitende conferentie in het gemeentehuis van Oud-Beijerland zal hij een lezing geven aan drie brugklassen (1E, F en G). De leerlingen krijgen iets te horen over zijn leven en werk als schrijver en politicus, aan het einde zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Een betere wereld. Iedereen wil het, maar hoe krijg je het monique voor elkaar? Denken onze leerlingen er wel eens over na? Op dinsdag 8 mei discussiëren de leerlingen uit 3vwo onder begeleiding van docenten Jacob de Vries en Carla Beverwijk over 5 voorstellen van HOPE XXL. Tien jongeren uit C_TFIN52_64 de Liemers (streek in Gelderland) hebben onder deze naam een lijst met voorstellen voor een betere wereld opgesteld. Uiteindelijk willen ze deze Liemers List voorleggen aan de Verenigde Naties. Het moet een document worden namens de hele jongere generatie. Ook namens de leerlingen van het Hoeksch Lyceum.

De dag begint met een introductie op school, daarna gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag. De dag wordt afgesloten met een conferentie in de raadszaal van het gemeentehuis van Oud-Beijerland waar de 3 vwo’ers beoordeeld worden door een deskundige jury bestaande uit oud-politicus en schrijver Jan Terlouw, wethouder dhr H.A. Kievit van de gemeente Oud-Beijerland en filosoof en oud-docent klassieke talen dr. P.W.A.Th. van der Laan. Ouders, vrienden, familie en belangstellenden zijn van harte welkom om de conferentie in het gemeentehuis bij te wonen. Vanaf 12.00 uur is de deur geopend. Graag tot ziens op 8 mei. C_TFIN52_64

Bron: Hoeksch Lyceum Auteurs: Jacob de Vries Carla Beverwijk

Stichting OVO HW tekent convenant voortijdig schoolverlaten »

DORDRECHT: Op 16 april ondertekende Stichting OVO HW in het gebouw van het Da Vinci College te Dordrecht het convenant Voortijdig School Verlaten (VSV) 2012-2016 voor de Drechtsteden, Hoeksche Waard en de regio Gorinchem (Zuid-Holland-Zuid). Met dit convenant verplichten schoolbesturen voor voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs zich het ingezette beleid met betrekking tot VSV voort te zetten en verder aan te scherpen.  Jongeren met een startkwalificatie hebben nu eenmaal een veel beter perspectief op de arbeidsmarkt dan ongekwalificeerde jongeren.

 

Complimenten

Het beleid van de afgelopen jaren heeft in onze regio tot een daling Voortijdig School Verlaten van ruim 25% geleid. Het uitvalpercentage in Zuid-Holland-Zuid ligt daardoor beneden het landelijk gemiddelde. De goede resultaten zijn  ook opgemerkt door minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs Cultuur en Wetenschappen). In een brief heeft zij de regio met het behaalde resultaat gecompimenteerd.  De reactie van coordinerend wethouder Bert van de Burgt (gemeente Dordrecht) hier op: “Mooi om te zien dat alle inspanningen echt resultaat hebben opgeleverd. We zijn er echter nog niet en moeten ook in de komende periode keihard aan de slag om jongeren een volwaardige kans te geven op de arbeidsmarkt”. De schoolbesturen zijn het daar van harte mee eens.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.