Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Jan Terlouw juryvoorzitter tijdens debatdag Hoeksch Lyceum »

OUD-BEIJRLAND: De bekende oud-d’66 politicus monique Jan Terlouw zal dinsdagmiddag 8 mei juryvoorzitter zijn bij de debatdag van 3 vwo. Voorafgaand aan de afsluitende conferentie in het gemeentehuis van Oud-Beijerland zal hij een lezing geven aan drie brugklassen (1E, F en G). De leerlingen krijgen iets te horen over zijn leven en werk als schrijver en politicus, aan het einde zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Een betere wereld. Iedereen wil het, maar hoe krijg je het monique voor elkaar? Denken onze leerlingen er wel eens over na? Op dinsdag 8 mei discussiëren de leerlingen uit 3vwo onder begeleiding van docenten Jacob de Vries en Carla Beverwijk over 5 voorstellen van HOPE XXL. Tien jongeren uit C_TFIN52_64 de Liemers (streek in Gelderland) hebben onder deze naam een lijst met voorstellen voor een betere wereld opgesteld. Uiteindelijk willen ze deze Liemers List voorleggen aan de Verenigde Naties. Het moet een document worden namens de hele jongere generatie. Ook namens de leerlingen van het Hoeksch Lyceum.

De dag begint met een introductie op school, daarna gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag. De dag wordt afgesloten met een conferentie in de raadszaal van het gemeentehuis van Oud-Beijerland waar de 3 vwo’ers beoordeeld worden door een deskundige jury bestaande uit oud-politicus en schrijver Jan Terlouw, wethouder dhr H.A. Kievit van de gemeente Oud-Beijerland en filosoof en oud-docent klassieke talen dr. P.W.A.Th. van der Laan. Ouders, vrienden, familie en belangstellenden zijn van harte welkom om de conferentie in het gemeentehuis bij te wonen. Vanaf 12.00 uur is de deur geopend. Graag tot ziens op 8 mei. C_TFIN52_64

Bron: Hoeksch Lyceum Auteurs: Jacob de Vries Carla Beverwijk

Stichting OVO HW tekent convenant voortijdig schoolverlaten »

DORDRECHT: Op 16 april ondertekende Stichting OVO HW in het gebouw van het Da Vinci College te Dordrecht het convenant Voortijdig School Verlaten (VSV) 2012-2016 voor de Drechtsteden, Hoeksche Waard en de regio Gorinchem (Zuid-Holland-Zuid). Met dit convenant verplichten schoolbesturen voor voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs zich het ingezette beleid met betrekking tot VSV voort te zetten en verder aan te scherpen.  Jongeren met een startkwalificatie hebben nu eenmaal een veel beter perspectief op de arbeidsmarkt dan ongekwalificeerde jongeren.

 

Complimenten

Het beleid van de afgelopen jaren heeft in onze regio tot een daling Voortijdig School Verlaten van ruim 25% geleid. Het uitvalpercentage in Zuid-Holland-Zuid ligt daardoor beneden het landelijk gemiddelde. De goede resultaten zijn  ook opgemerkt door minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs Cultuur en Wetenschappen). In een brief heeft zij de regio met het behaalde resultaat gecompimenteerd.  De reactie van coordinerend wethouder Bert van de Burgt (gemeente Dordrecht) hier op: “Mooi om te zien dat alle inspanningen echt resultaat hebben opgeleverd. We zijn er echter nog niet en moeten ook in de komende periode keihard aan de slag om jongeren een volwaardige kans te geven op de arbeidsmarkt”. De schoolbesturen zijn het daar van harte mee eens.

Licentie Handel en administratie voor Actief College »

OUD-BEIJERLAND: Eind oktober 2011 verzocht Stichting OVO HW aan het Ministerie van OCW om het VMBO aanbod aan het Actief College te mogen uitbreiden met een afdeling Handel en Administratie. Tegelijkertijd vroeg de Onderwijsgroep Galilei een nevenvestiging van het Praktijk College (praktijkonderwijs) in Oud-Beijerland te mogen vestigen (leerjaren 1, 2 en 3). 070-463

Het initiatief kreeg de vereiste steun van de gemeenteraad van Oud-Beijerland en van de overige schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio. Op 13 april jl. besloot het Ministerie de gevraagde licienties te verlenen. Het beroepsgericht onderwijsaanbod dat met ingang van 1 augustus a.s. in het gebouw van het Actief College gegeven zal worden is hierdoor bijzonder compleet:

Het VMBO onderwijs zal worden aangeboden in drie sectoren en op drie niveaus. 070-465

Sectoren:

-Techniek breed

-Zorg&Welzijn

-Handel&Administratie

Niveaus:

-basisberoepsgerichte leerweg

-kaderberoepsgerichte leerweg

-gemengd theoretische leerweg

Daarnaast is er een aanbod praktijkonderwijs (leerjaar 1, 2 en 3) onder regie van het Praktijk College Spijkenisse.

De Hoeksche Waard mag zich nu met recht een ‘onderwijsrijk’ eiland noemen.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.