Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen.

De leden van de Raad van Toezicht:
H.R.J.H. Gerlach
P. Bakhuizen
J.G. Onnink
J. van der Linden
Mevr. I.D. Dulfer-Kooijman
Mevr. L.M.B. Snippe-van de Velde
G.J. Stapper