Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Organisatie

 

Sinds 1 augustus 2019 is Stichting De Hoeksche School  verantwoordelijk voor het openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, na een fusie op genoemde datum tussen Stichting OVO HW en Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard. Het bevoegd gezag berust bij het College van Bestuur. De heer L.J. van Heeren is voorzitter College van Bestuur (Voor contact: info@dehoekscheschool.nl)