Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Licentie Handel en administratie voor Actief College »

OUD-BEIJERLAND: Eind oktober 2011 verzocht Stichting OVO HW aan het Ministerie van OCW om het VMBO aanbod aan het Actief College te mogen uitbreiden met een afdeling Handel en Administratie. Tegelijkertijd vroeg de Onderwijsgroep Galilei een nevenvestiging van het Praktijk College (praktijkonderwijs) in Oud-Beijerland te mogen vestigen (leerjaren 1, 2 en 3). 070-463

Het initiatief kreeg de vereiste steun van de gemeenteraad van Oud-Beijerland en van de overige schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio. Op 13 april jl. besloot het Ministerie de gevraagde licienties te verlenen. Het beroepsgericht onderwijsaanbod dat met ingang van 1 augustus a.s. in het gebouw van het Actief College gegeven zal worden is hierdoor bijzonder compleet:

Het VMBO onderwijs zal worden aangeboden in drie sectoren en op drie niveaus. 070-465

Sectoren:

-Techniek breed

-Zorg&Welzijn

-Handel&Administratie

Niveaus:

-basisberoepsgerichte leerweg

-kaderberoepsgerichte leerweg

-gemengd theoretische leerweg

Daarnaast is er een aanbod praktijkonderwijs (leerjaar 1, 2 en 3) onder regie van het Praktijk College Spijkenisse.

De Hoeksche Waard mag zich nu met recht een ‘onderwijsrijk’ eiland noemen.

Actief College start met gemengde leerweg »

OUD-BEIJERLAND: Met ingang van het schooljaar 2012/2013 breidt het Actief College haar onderwijsaanbod uit met het een gemengde leerweg.  De gemengde leerweg is heel geschikt voor leerlingen die het theoretisch leren (met het hoofd) willen afwisselen met het praktisch leren (met de handen) en die zich naast de theorie ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen.

De benaming ‘gemengde leerweg’ betekent dus een vermenging van theoretisch en praktisch onderwijs. De gemengde leerweg is qua niveau hetzelfde als de theoretische leerweg (mavo). Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak. Ook kunnen leerlingen kiezen voor een beroepsgericht programma van 320 uur. Dit bestaat uit beroepsgerichte vakken van een sector, zoals vaktheorie binnen de sector Techniek of gezondheidskunde binnen de sector Zorg en welzijn. In augustus 2012 komt daar op het Actief College ook de sector Economie (handel en administratie) bij.

De gemengde leerweg (GL) is een van de vier leerwegen in het vmbo. Het Actief College bood al de leerwegen basis- en kaderberoepsgericht aan. Nu komt daar dus de gemengde leerweg bij. Het Hoeksch Lyceum verzorgt het onderwijs in de theoretische leerweg (mavo). Het Actief College en het Hoeksch Lyceum werken intensief samen. Hierdoor is het ook mogelijk voor leerlingen tussentijds over te stappen.

 

Wiskunde straks ook verplicht op havo »

DEN HAAG: Voor alle leerlingen op de havo wordt wiskunde een verplicht vak. Voor vwo-leerlingen was wiskunde al verplicht. Het kabinet wil alle leerrlingen zo beter voorbereiden op het hoger onderwijs.C4060-080
De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW).

Nu is wiskunde nog niet verplicht voor havoleerlingen met het profiel cultuur& maatschappij. Deze groep kent de laagste doorstroom naar het hoger onderwijs en de hoogste uitvalcijfers. Vanaf het schooljaar 2015/2016 wordt wiskunde verplicht voor alle havoleerlingen.1Z0-272

Wiskunde C

Het vak mag geen zwaar struikelblok worden om door te kunnen stromen naar het hoger onderwijs. Daarom wordt het wiskundeaanbod in het profiel cultuur & maatschappij uitgebreid met wiskunde C.

Meer ruimte voor scholen

Verder krijgen scholen meer ruimte om zelf de profielen in te vullen. Ook mogen zij meer zelf bepalen hoe zij het vak culturele en kunstzinnige vorming willen aanbieden. Daarnaast wordt het vak Algemene Natuurwetenschappen niet meer verplicht voor het vwo. De profielstructuur blijft verder ongemoeid.C4040-226

Bron: Rijksoverheid

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.