Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Update coronavirus »

Recent hebben onze scholen alle ouders/verzorgers laten weten hoe op onze scholen wordt omgegaan met het coronavirus. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Hierbij brengen wij u op de hoogte van het aangescherpte advies van het RIVM:
Het RIVM adviseert mensen die naar een gebied zijn gereisd met veel besmettingen en lichte verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, thuis te blijven en uit voorzorg contact met anderen te beperken. Het RIVM houdt een actueel overzicht bij van de gebieden die het betreft.|

Onze stichting – Stichting De Hoeksche School – volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wanneer uw kind thuis houden?
Wij vragen u uw kind thuis te houden als uw kind:
– verkoudheidsklachten en/of koorts heeft en tevens de afgelopen 2 weken in een land/regio is geweest met het wijdverspreide coronavirus;
– huisgenoot of familie is van een patiënt met het coronavirus en hiermee in contact is geweest.

Verdere informatie
Op de website van de GGD en de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 – 274 91 11.

Maatregelen coronavirus »

Nu het coronavirus (Covid-19) ook ons land heeft bereikt en de voorjaarsvakantie voorbij is, hebben ons enkele vragen bereikt over de maatregelen die wij op onze scholen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Covid-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander.

De scholen van Stichting De Hoeksche School bevinden zich in het werkgebied van de GGD Zuid-Holland Zuid. Onze GGD werkt nauw samen met het RIVM (het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid). Hierdoor worden onze scholen en het bestuur direct geïnformeerd wanneer maatregelen moeten worden genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken:

-Was je handen regelmatig met water en zeep.

-Gebruik papieren handdoekjes  (zijn op school aanwezig)

-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

-Gebruik papieren zakdoekjes.

Wij hebben onze medewerkers verzocht hier in de klas extra aandacht aan te besteden en toe te zien op naleving van deze gedragsrichtlijnen.

Verdere informatie:

-Op de website van de GGD www.dienstgezondheidjeugd.nl en de website van het RIVM www.rivm.nl staat de meest actuele informatie over het coronavirus. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 – 274 91 11.

-Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest. Mensen met deze klachten die in de afgelopen 2 weken in een gebied zijn geweest waar Covid-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea en enkele regio’s in Italië), kunnen worden getest op Covid-19. Neem daartoe contact op met de huisarts. Het RIVM past bij ontdekking van het virus het volgende protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

 

Uitreiking pré-vwo certificaat Hoeksch Lyceum »

Op dinsdag 11 februari heeft op het Hoeksch Lyceum de feestelijk uitreiking van het pré-vwo certificaat plaatsgevonden.

Tijdens deze middag hebben ruim 150 leerlingen uit groep 8, die hebben deelgenomen aan het pré-vwo programma van het Hoeksch Lyceum, hun certificaat uitgereikt gekregen ten overstaan van de docenten, ouders, grootouders en andere belangstellenden. Voorafgaand aan de uitreiking hebben drie leerlingen het aangedurfd om aan deze volle zaal met ruim 250 mensen een presentatie te geven over hoe zij het pré-vwo hebben ervaren. Met veel enthousiasme presenteerden ze dit, het uitbundige applaus van het publiek bevestigde dit nogmaals.

Het pré-vwo bestaat uit een reeks van 8 lessen waarbij de kinderen kennismaken met mythologie, filosofie, Cambridge Engels, science en presentatievaardigheden.

Wij feliciteren alle leerlingen met het behalen van dit certificaat!

pre-vwo Hoeksch Lyceum

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.