Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Genoeg animo voor pre-vmbo »

Het Actief College in Oud-Beijerland verwelkomt morgen 46 achtstegroepers. De leerlingen met een vmbo-advies komen van verschillende basisscholen en gaan aan de slag op het pre-vmbo.

,,Er waren meer dan 70 aanmeldingen”, vertelt docent Elise Eeden. ,,We beginnen met een groep van 46. In mei komt de tweede groep langs.”

De basisschoolkinderen gaan zes keer op bezoek bij het Actief College. Ze nemen een kijkje bij de drie afdelingen: bouwen, wonen en interieur (BWI), produceren, installeren en energie (PIE) en mobiliteit en transport (MT).

De school ontving eerder een subsidie van het ministerie van Onderwijs. Het geld wordt gebruikt om de drie technische profielen te verbeteren. Met het overheidsgeld kunnen nieuwe machines worden aangeschaft en is er financiële ruimte om vakdocenten aan te nemen.

Actief College

Officiële start Kenniscentrum met geïntegreerd specialistisch onderwijs »

Voor het nieuwe Kenniscentrum aan de Graaf van Egmondstraat is maandag de eerste paal de grond ‘ingedraaid’. Er is geen paal geslagen maar gedraaid om zo min mogelijk trillingen te veroorzaken voor de nabij gelegen woningen en het PTT gebouwtje. ‘’Voor het onderwijs in de Hoeksche Waard is het een groot moment’’, zegt Luc van Heeren, voorzitter College van Bestuur van stichting De Hoeksche School. Het Kenniscentrum is een initiatief van CSG De Waard, Gemiva en De Hoeksche School.

Het Kenniscentrum, waar nog een naam voor bedacht moet worden, is bestemd voor alle kinderen die niet binnen het reguliere basisonderwijs passen. Van CSG De Waard betreft het school De Ark voor zeer moeilijk lerende leerlingen en de Willem-Alexanderschool voor leerlingen met gedragsproblematiek. Bij de Hoeksche School gaat het om Het Pluspunt voor leerlingen met leer- en gedragsproblematiek, hoogbegaafde kinderen en leerlingen die problemen hebben in het autistisch spectrum en dus een prikkelarme omgeving nodig hebben. Voorts Symfonia, die specialistische opvang biedt voor kinderen van de Gemiva-SVG Groep. ‘’In Nederland is het nooit eerder vertoond dat al deze kinderen in één gebouw onderwijs wordt aangeboden’’, zet Van Heeren uiteen. Samen met Bert Tuk, voorzitter College van Bestuur CSG De Waard vormt Van Heeren het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Daarbij behoren alle basisscholen in de Hoeksche Waard, uitgezonderd de reformatorische scholen. ‘’Vanuit de gedachte Passend Onderwijs proberen we voor elk kind een passend onderwijsaanbod te realiseren. Het liefst in een basisschool in het dorp, ook als het kind meer aandacht of uitdagingen nodig heeft. Maar soms kan het zijn dat de school met een kind niet verder kan. Leerkrachten melden dat dan bij het Samenwerkingsverband. Dan wordt met de leerling en de ouders gesproken. Dan kan uiteindelijk het besluit zijn dat het voor de leerling het beste is onderwijs te gaan volgen in een speciale setting.’’ Er is daarin heel wat aanbod gerealiseerd, echter alleen in verschillende gebouwen. ‘’We brengen ons speciaal aanbod nu samen in één gebouw. Soms passen kinderen niet in die setting. Voordeel is dat we bijvoorbeeld een hoogbegaafd kind met autistische trekjes of drukke, agressieve kinderen die hoogbegaafd zijn. Mooi is dat je een kind dat dus eigenlijk twee soorten onderwijs nodig heeft, binnen het nieuwe gebouw een geïntegreerde oplossing kunnen bieden. Het blijven wel scholen binnen verschillende stichtingen, maar ze werken voor een breed aanbod wel samen in één gebouw. We beconcurreren elkaar daar niet op.’’ Het Kenniscentrum is een gebouw met 23 klaslokalen voor zo’n 250 leerlingen. Verwacht wordt dat het Kenniscentrum medio 2021 betrokken kan worden.

Acht jaar overleggen en plannen

De scholen De Ark en Willem-Alexander waren hard aan vernieuwing toe en in zekere mate ook het Pluspunt. Toen besloten werd tot nieuwbouw vonden de schoolbesturen en het gemeentebestuur het verstandig om al het gespecialiseerd onderwijs in één gebouw onder te brengen. Na acht jaar van overleg en plannen maken, is de start nu een feit.

1e paal kenniscentrum1e paal kenniscentrum

Op de foto de geweldige helpers bij het ‘draaien’ van de eerste paal: Kyran (Het Pluspunt), Wendy (De Ark), Tim (De Willem-Alexander) en Tim (De Gemiva-SVG Groep).

Hoeksch Lyceum aan de slag voor het goede doel »

De afgelopen weken hebben leerlingen van het Hoeksch Lyceum twee projecten uitgevoerd die allen in het teken stonden van ‘burgerschap’. Het zijn projecten waarbij de opbrengst naar goede doelen is gegaan.

Vóór de kerstvakantie hebben leerlingen op school voedsel ingezameld voor de voedselbank. Dozen vol boodschappen zijn, nog vóór de Kerst, overhandigd aan de Voedselbank. Daar wisten ze er wel raad mee.

Het 2e project was de Day for Change Klasse!Actie. Als voorbereiding op de havo-bovenbouw hebben 60 leerlingen uit havo 2 in december deelgenomen aan het project ‘Day for Change Klasse!Actie’, georganiseerd door het International Business College (IBC). Met de Klasse!Actie van ‘Day for Change’ leren jongeren ondernemen door eigen bedrijven op te zetten met een microkrediet van €20,-. De winst gebruikt ‘Day for Change’ om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen. In veel gevallen is zo’n microkrediet voor hen het begin van een nieuw leven.

Voorafgaand aan de projectdag hebben de leerlingen tijdens de reguliere lessen al informatie over het project gekregen door gastlessen van medewerkers van Day for Change. Tijdens de projectdag hebben de leerlingen in totaal 15 bedrijfjes opgezet. Op vrijdag 6 december is een aangepast ondernemingsplan geschreven en gepresenteerd aan medewerkers van de Rabobank. Na ontvangst van het startkapitaal werden de voorbereidingen getroffen voor de volgende projectdag op 18 december.

Woensdag 18 december hebben de leerlingen van havo 2 een kerstmarkt georganiseerd, waarbij ze hun producten, aangevuld met eten en drinken, te koop aanboden voor leerlingen en belangstellenden in 4 verkooprondes. De actie heeft een opbrengst  opgeleverd van € 355,- voor het goede doel: microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden. Op een afsluitende bijeenkomst in de aula van het Hoeksch Lyceum werd vrijdag 10 januari de cheque overhandigd aan medewerkers van Day for Change. Ook kregen de beste junior ondernemers een oorkonde uitgereikt en een goodie bag van het Hoeksch Lyceum.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.