Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Hoeksch Lyceum Journaal 4 »

Er is weer een leuke nieuwe aflevering van het Hoeksch Lyceum Journaal. Deze keer met o.a. aandacht voor een bijzondere schoolmusical en niet te vergeten het Open Huis op vrijdagavond 7 februari a.s. van 19.00 – 21.00 uur.

Terugblik ‘draaien’ eerste paal Kenniscentrum Oud-Beijerland »

We blikken terug op het ‘draaien’ van de eerste paal van het Kenniscentrum in Oud-Beijerland. Er is gekozen voor het ‘draaien’ van de paal om zo min mogelijk trillingen te veroorzaken voor de nabij gelegen woningen en het PTT gebouwtje. Het nieuwe kenniscentrum is een initiatief van ZML-school De Ark, SBO Willem-Alexanderschool, OBS Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie van de Gemiva-SVG Groep. Dit samenwerkingsverband van meerdere scholen, een zorginstelling en voortgezet speciaal onderwijs is de eerste in deze vorm, en daarmee uniek in Nederland.

Het kenniscentrum biedt vanaf 2021 opvang en onderwijs aan:

  • Specialistische kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme.
  • Specialistische naschoolse opvang, zaterdagopvang en/of vakantiedagopvang.
  • Opvang aan jonge risicoleerlingen (in de kleuterleeftijd).
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen.
  • Speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen.
  • Speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen tot 12 jaar.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.