Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Financieel

Scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergoeding voor personele kosten en materiële kosten. Materiële kosten zijn kosten die scholen maken voor onder andere administratie, leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris, exploitatie en schoonmaak. De vergoeding voor materiële en personele kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school.

Begroting: Jaarlijks wordt voor 1 december een meerjarenbegroting vastgesteld.

Jaarrekening: Jaarlijks wordt voor 1 mei de jaarrekening vastgesteld.

Jaarrekening 2018