Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen tevreden zijn over onze scholen. Met vragen of eventuele klachten kunt u zich wenden tot de mentor, teamleider, directeur of rector van uw kind. In vrijwel alle gevallen zal een adequate oplossing worden gevonden. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij het schoolbestuur (info@dehoekscheschool.nl).

Zie onze klachtenregeling.