Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Cameratoezicht

Op sommige terreinen en in gebouwen van Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard, wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De beeldinformatie die met dit cameratoezicht wordt verkregen wordt digitaal vastgelegd en is een verwerking van persoonsgegevens.

De wettelijke grondslag die wij hanteren voor cameratoezicht is behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze scholen en de stichting. Cameratoezicht kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen, medewerkers en bezoekers. We maken daarom alleen gebruik van cameratoezicht op locaties waar dit noodzakelijk is en minder ingrijpende maatregelen niet effectief zijn.

Het reglement cameratoezicht geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers, bezoekers en huurders/gebruikers.